Suomeksi In English

Sähköposti:

olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Puhelin:

+358 45 788 13161

Strategiaprosessi

Liiketoimintakonseptin määrittely 

Ensimmäisenä tehtävänä on kirkastaa visio eli omistajien tavoite ja haave. Se antaa mittaluokan koko suunnitelmalle. Omistajien tahtotilasta on hyvä lähteä eteenpäin.

Seuraavassa vaiheessa tehdään joukko analyysejä ja selvityksiä, jotka antavat perustan varsinaisten strategioiden laadinnalle.

  • Ensimmäisenä selvitetään yrityksen toiminta-ajatus ja siitä johdettu tarkempi liikeidea. Missä liiketoiminnassa ollaan, minkä tarpeen ne tyydyttävät, mitkä ovat tuotteet ja miten niillä ansaitaan rahaa.
  • Seuraavaksi tarkennetaan yrityksen nykyinen ydinosaaminen, jonka ympärille kehitystoiminta rakentuu.
  • Edelleen määritellään asiakassegmentit ja bisnes-alueet. Samalla käydään läpi segmentin jakelutie ja ansaintalogiikka.
  • Seuraa markkinakartoitus, jossa selvitetään potentiaaliset asiakkaat ja niiden nykyinen ja tuleva käyttäytyminen. Markkinoiden rakenne ja muuttuminen on tärkeä tietää hyvin, samoin kuin asiakkaiden todelliset tarpeet.
  • Kilpailija-analyysi on eräs tärkeimmistä selvityksistä. On tiedettävä vastustajat ja niiden toimintatavat. Yritysten resurssit, toiminta-alueet, tuotteet, hinnoittelu, myyntiargumentit, referenssit ym. selvitetään riittävällä tavalla.
  • SWOT- analyysillä selvitetään yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhkat. Se on yleisanalyysi, joka antaa hyvän yhteenvedon seuraavaa vaihetta varten.

Nyt siirrytään strategioiden luomiseen. Ne tehdään bisnes-aluekohtaisesti yhdistämällä yrityksen vahvuudet ja mahdollisuudet. Samalla kuitenkin pidetään mielessä yrityksen heikkoudet ja ulkopuoliset uhkat.

Yrityksen strategioiden toteuttamista varten määritellään sitten tavoitteet, jotka ovat yleensä kahden tasoisia. Ensin päätetään ylemmän tason tavoitteista, jotka vaativat toteutuakseen joukon alemman tason tavoitteita.

Nyt voidaan jo kirjoittaa yritykselle toimintasuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Yrityksen liiketoimintakonsepti ja toimintatapa on pitkälle määritelty.

Ennen toimintasuunnitelman toteuttamista tulee yrityksen tehdä vielä kriittinen tarkastelu resurssien suhteen. Missä ajassa ja millä resursseilla kehittäminen tehdään. Tämän jälkeen tarkastellaan seuraavien vuosien budjetteja suunnitelman mukaisilla.

Ota yhteyttä

Matti Kuvaja, DI

+358 400 498 030