Henkilöt

Senior Advisorit

Jukka Isotalo, DI

+358 40 596 6568
jukka.isotalo@encorepartners.fi

Yritysjohtaja ja yrityskehittäjä, jolla on yli 30 vuoden erittäin laaja kansainvälinen kokemus elektroniikka-, konepaja- ja metsäteollisuudessa. Myynnin, markkinoinnin ja viennin erikoisosaaja mm. Metso, Valmet, Tampella ja Kaukomarkkinat- yhtiöissä sekä useissa pk-yrityksissä. Latinalaisen Amerikan erikoisosaaja. Asunut mantereella 12 vuotta ja toiminut liiketoimintavastuussa Chilessä, Brasiliassa, Argentiinassa ja Kolumbiassa ja Perussa. Vahva kokemus myös Saksan ja Keski-Euroopan markkinoista.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Yritysjohtaja ja yrityskehittäjä, jolla on yli 30 vuoden erittäin laaja kansainvälinen kokemus elektroniikka-, konepaja- ja metsäteollisuudessa. Myynnin, markkinoinnin ja viennin erikoisosaaja mm. Metso, Valmet, Tampella ja Kaukomarkkinat- yhtiöissä sekä useissa pk-yrityksissä. Latinalaisen Amerikan erikoisosaaja. Asunut mantereella 12 vuotta ja toiminut liiketoimintavastuussa Chilessä, Brasiliassa, Argentiinassa ja Kolumbiassa ja Perussa. Vahva kokemus myös Saksan ja Keski-Euroopan markkinoista.

Hallituskokemus

Pirkanmaan Yrityskummien hallituksessa 2013-2015, aikaisemmin mm Euro-Chilen (EU:n ja Chilen valtion välien yhteistyöelin) ja Valmet Chile Ltda:n hallituksissa. HHJ-tutkinto (Tampereen Kauppakamari) 2010

Ydinosaaminen

 • Yritysten kansainväliset operaatiot
 • Yritysten johtaminen ja strateginen kehittäminen varsinkin myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla
 • Laaja-alainen yrityskokemus kattaa kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen, konepaja teollisuuden, kaivosteollisuuden, prosessiautomaation ja elektroniikan kokoonpanon
 • Monikulttuuriset kehittämisprojektit mm. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa
 • Yrityskummitoiminta ja -valmennus

Henkilökuva

DI ( Sähkö, Oulun Yliopisto) 1975. Vientikoulutussäätiö VMK X. Harrastaa musiikkia, kirjallisuutta, urheilua, kieliä ja Rotary- toimintaa.

Kielitaito

Suomi (äidinkieli), ruotsi, englanti, saksa ja espanja sujuvasti sekä käyttökelpoinen “Portuñol” (espanjan ja portugalin sekoitus).

Erkki Kiiski, DI

+358 40 527 2373
erkki.kiiski@encorepartners.fi

Materiaalitekniikan erityisosaaja, joka on ollut tuotekehitykseen, tutkimukseen ja teknologioihin liittyvissä tehtävissä eri positioissa konepaja- ja prosessiteollisuudessa lähes koko uransa ajan.
Työpaikkoina hänellä ovat olleet Tampella, Tampella Tamrock, Valmet, Metso, VTT, Sandvik Process Systems, Sandvik Mining and Construction. Hän on ollut myös opetustehtävissä ammattikorkeakoulussa ja aikuiskasvatuskeskuksessa Tampereella.

LinkedIn

Materiaalitekniikan erityisosaaja, joka on ollut tuotekehitykseen, tutkimukseen ja teknologioihin liittyvissä tehtävissä eri positioissa konepaja- ja prosessiteollisuudessa lähes koko uransa ajan.
Työpaikkoina hänellä ovat olleet Tampella, Tampella Tamrock, Valmet, Metso, VTT, Sandvik Process Systems, Sandvik Mining and Construction. Hän on ollut myös opetustehtävissä ammattikorkeakoulussa ja aikuiskasvatuskeskuksessa Tampereella.

1. TAUSTA

Erkki on ollut tuotekehityksen ja teknologian kehitystehtävissä eri positioissa konepaja- ja prosessiteollisuudessa lähes koko uransa ajan.
Hänen työhönsä on kuulunut materiaalitutkimusta ja uusien innovaatioiden markkinoille saattamista käytännön tasolla. Hänellä on kokemusta materiaaliosaston ja telateknologiaosaston johtamisesta.
Työpaikkoina hänellä ovat olleet Tampella, Tampella Tamrock, Valmet, Metso, VTT, Sandvik Process Systems, Sandvik Mining and Construction. Hän on ollut myös opetustehtävissä ammattikorkeakoulussa ja aikuiskasvatuskeskuksessa Tampereella.

2. YDINOSAAMINEN

Erkin ydinosaamista ovat materiaalitekniikan osa-alueet periaatteella ” kaikki materiaaleista ”:
– Materiaalien valinta
– Materiaalin tutkimus ja kehitys
– Lämpökäsittelymenetelmät ja muokkaus
– Vaurioiden selvitys
– Korroosiotutkimus
– Pinnoitusmenetelmät
– Liittämiset (hitsaus jne. )
– Kuluminen
Erikoisalueena hänellä on paperikoneiden ja kaivosporakoneiden materiaalit ja teknologia.

3. HENKILÖKUVA

– DI, TKK, Helsinki -72, Vuoriteollisuusosasto, fysikaalinen metallurgia, pääaineina metallioppi ja lämpökäsittely
– ASM-Finland –hallituksen puheenjohtaja.

4. KIELITAITO

– Suomi, ruotsi, englanti, saksa

5. KEKSINTÖJÄ

– Paperikoneen pulveri-imutela
– Paperikoneen kivitelan substituutti
– Metallinauhakalanteriin (ValZone ) liittyviä keksintöjä
– Metallinauhakuivaimeen (Condebelt ) liittyviä keksintöjä

Matti Kivelä, DI

+358 50 598 1240
matti.kivela@encorepartners.fi

Yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus energiateollisuuden johto- ja kehittämistehtävistä. Matti on voimalaitostekniikan ja energiatalouden erikoisosaaja ja toimi viimeksi Lahti Energia Oy:n tuotantojohtajana ja oli keskeinen innovaattori uuden maailmanluokkaa edustavan biomassan ja jätteiden kaasutukseen perustuvan voimalaitoskonseptin kehittämisessä ja laitoksen investoinnissa. Erityisosaamista on myös energiatehokkuuden parantaminen.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus energiateollisuuden johto- ja kehittämistehtävistä. Matti on voimalaitostekniikan ja energiatalouden erikoisosaaja ja toimi viimeksi Lahti Energia Oy:n tuotantojohtajana ja oli keskeinen innovaattori uuden maailmanluokkaa edustavan biomassan ja jätteiden kaasutukseen perustuvan voimalaitoskonseptin kehittämisessä ja laitoksen investoinnissa. Erityisosaamista on myös energiatehokkuuden parantaminen.

Hallituskokemus

Energiateollisuus ry jätteenpolttojaoksen pj 2005-10. VGB AK-Dampferzeuger työryhmän jäsen 1996-2010.

Ydinosaaminen

 • Energiateollisuus, voimalaitostekniikka ja energiatalous
 • Biomassan ja jätteiden kaasutusteknologia ja -konseptit
 • Energiatehokkuuden parantaminen
 • Voimalaitosten operatiivinen johtaminen ja kehittäminen, investointiprojektit
 • Kansainvälinen teknologiayhteistyö erityisesti Saksassa

Henkilökuva

DI (TKK, Lämpövoimatekniikka) 1971. Harrastaa purjehdusta ja jalkapalloa.

Kielitaito

Suomi ja saksa sujuvasti. Englanti ja ruotsi perustaso.

Antti Kuisma, DI

+358 400 580 840
antti.kuisma@iki.fi

Automaatioliiketoiminnan yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus teknologiateollisuudessa. Tästä yli 6 vuotta johtanut merkittäviä liiketoimintadivisioonia ja –yksiköitä USA:ssa ja Kanadassa. Erittäin laaja kokemus uusien liiketoimintojen kehittämisessä, yrityskaupoissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa mm. Aasian aluejohtajana useita vuosia. Toimii aktiivisesti myös Automaatioväylä-lehden hallituksessa.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Automaatioliiketoiminnan yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus teknologiateollisuudessa. Tästä yli 6 vuotta johtanut merkittäviä liiketoimintadivisioonia ja –yksiköitä USA:ssa ja Kanadassa. Erittäin laaja kokemus uusien liiketoimintojen kehittämisessä, yrityskaupoissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa mm. Aasian aluejohtajana useita vuosia. Toimii aktiivisesti myös Automaatioväylä-lehden hallituksessa.

Hallituskokemus

Useita jäsenyyksiä Metson ja Valmetin osakkuusyhtiöiden hallituksissa eri maissa 1989 – 2009 ja Sesko ry:ssä 2012-2014.

Ydinosaaminen

 • Konepaja-, automaatio- ja elektroniikkateollisuus ja niiden arvoverkostot laajasti mm. paperi-, sellu- ja energiateollisuuteen
 • Liiketoiminnan strateginen johtaminen, yrityskaupat ja yritysten integroinnit
 • Globaalien myynti-, markkinointi-, jälkimarkkinointi- ja vientitoimintojen johtaminen ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan operatiivinen johtaminen pk-yrityksistä suuryritysten liiketoimintadivisiooniin
 • Pohjois-Amerikan ja Aasian (Korea, Japani, Filippiinit, Vietnam, Indonesia, Thaimaa, Intia) liiketoimintojen erikoisosaaja

Henkilökuva

DI (TTKK, Sähkö ja automaatio) 1973. Valmet Oyj:n kansainvälinen ylemmän johdon koulutusohjelma IMD:ssä Sveitsissä 1988 ja useita muita liikkeenjohdon kursseja. Harrastaa metsästystä, ammuntaa, golfia ja kitaran soittoa .

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti ja saksa sujuvasti. Ranskan perustaso.

Matti Kuvaja, DI

+358 400 498 030
matti.kuvaja@encorepartners.fi

Yritysjohtaja ja yrityskehittäjä, joka on toiminut yli 30 vuotta teknologiateollisuuden pk- ja suuryrityksissä. Siitä ajasta lähes 20 vuotta hän on toimitusjohtajan paikalta kasvattanut ja kehittänyt yrityksiä. Ensto- konsernissa Matti Kuvajan vastuulle kuuluivat Suomen yhtiön lisäksi Puolan, Unkarin ja Viron yhteisyritykset. Kannattava kasvu on ollut tyypillistä hänen johtamilleen yhtiöille. Konecranes-konsernissa hänen johdettavanaan ollut tytäryhtiö kasvoi nelinkertaiseksi viidessä vuodessa.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Yritysjohtaja ja yrityskehittäjä, joka on toiminut yli 30 vuotta teknologiateollisuuden pk- ja suuryrityksissä. Siitä ajasta lähes 20 vuotta hän on toimitusjohtajan paikalta kasvattanut ja kehittänyt yrityksiä. Ensto- konsernissa Matti Kuvajan vastuulle kuuluivat Suomen yhtiön lisäksi Puolan, Unkarin ja Viron yhteisyritykset. Kannattava kasvu on ollut tyypillistä hänen johtamilleen yhtiöille. Konecranes-konsernissa hänen johdettavanaan ollut tytäryhtiö kasvoi nelinkertaiseksi viidessä vuodessa. Kuvaja toiminut myös lähes kymmenen vuotta liikkeenjohdon konsulttiyrityksen toimitusjohtajana.

Hallituskokemus

Encore Partnersin hallituksen jäsen. Toiminut sekä suomalaisten, että ulkomaisten yhtiöiden hallituksissa puheenjohtajana ja jäsenenä. HHJ-tutkinto 2008. Toimii Hämeen Hallituspartnerit ry:n puheenjohtajana.

Ydinosaaminen

 • Strategia-prosessit ja yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
 • Pk-yritysten hallitustyöskentely

Henkilökuva

DI (TTKK). Harrastuksena kesämökkeily ja Rotary-toiminta.

Kielitaito

Suomi, ruotsi ja englanti sujuvasti. Saksan perustaso.

Olavi Rahkonen, DI

+358 45 788 13161
olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Encore Partners Oy:n toimitusjohtaja. Yritysjohtajana yli 30 vuoden ajan teknologiateollisuudessa. Tästä ajasta yli 25 vuotta johtoryhmän jäsenenä, konsernitason johtajana, toimitusjohtajana tai hallitustehtävissä sekä suur- että pk-yrityksissä. Kansainvälinen ura seuraavissa yrityksissä: Moventas Wind Oy, Relicomp Yhtiöt, Vaahto Oy, Valmet Oy, Nokka-Koneet. Laaja kansainvälinen kokemus strategioiden, tuotantoteknologioiden, toimittajaverkostojen, laatujohtamisen sekä operatiivisten prosessien ja järjestelmien kehittäjänä ja käyttöönottajana. Ollut perustamassa uusia teknologiayrityksiä ja toteuttamassa yritysten rakenteellisia järjestelyjä.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Encore Partners Oy:n toimitusjohtaja. Yritysjohtajana yli 30 vuoden ajan teknologiateollisuudessa. Tästä ajasta yli 25 vuotta johtoryhmän jäsenenä, konsernitason johtajana, toimitusjohtajana tai hallitustehtävissä sekä suur- että pk-yrityksissä. Kansainvälinen ura seuraavissa yrityksissä: Moventas Wind Oy, Relicomp Yhtiöt, Vaahto Oy, Valmet Oy, Nokka-Koneet. Laaja kansainvälinen kokemus strategioiden, tuotantoteknologioiden, toimittajaverkostojen, laatujohtamisen sekä operatiivisten prosessien ja järjestelmien kehittäjänä ja käyttöönottajana. Johtanut suurten teollisten investointien suunnittelua ja toteutusta. Ollut perustamassa uusia teknologiayrityksiä ja toteuttamassa yritysten rakenteellisia järjestelyjä. Toiminut liikkeenjohdon asiantuntijatehtävissä vuodesta 2011 lähtien.

Hallituskokemus

Encore Partners Oy:n hallituksen jäsen. Aiemmin Midinvest Oy:n, Vaahto Oy:n, Metalteam Oy:n, Stancon Oy:n ja  Planetcon Oy:n hallituksen jäsen sekä Relicomp Oy:n, Relika Oy:n ja Keski-Suomen Levytyö-Keskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja. HHJ-tutkinto (Tampereen Kauppakamari) 2013.

Ydinosaaminen

 • Teknologiateollisuus ja sen arvoketjut laajasti mm. paperi- ja selluteollisuuteen, tuulivoimateollisuuteen ja kuljetusvälineteollisuuteen
 • Tuotantotoiminnan johtaminen ja uudelleenjärjestelyt, tuottavuuden kehittäminen, LEAN-tuotantoajattelu
 • Investointien suunnittelu ja toteutus
 • Johtamis- ja toimintajärjestelmien (laatu, ympäristö, työturvallisuus) rakentaminen ja käyttöönotto
 • Prosessien virtaviivaistaminen, tietojärjestelmien määrittäminen ja käyttöönotto
 • Yritysten globaalien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen
 • Toimittajaverkostojen kehittäminen sekä toimittajan että tilaajan näkökulmasta
 • PK-yritysten operatiivinen johtaminen ja kehittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelmien tekeminen, sijoitusmuistioiden laatiminen, uusien liiketoimintojen käynnistäminen

Henkilökuva

Dipl. ins. (TKK, Koneenrakennus) 1975. Useita täydentäviä liikkeenjohdon valmennusohjelmia (GRID, NASEVA, KATE, VIA, Compex, HHJ). Harrastuksina kuntoliikunta (kävely, hiihto, retkeily luonnossa), golf, kulttuuri (musiikki, kuvaamataide, kirjallisuus), Lions-toiminta, sukututkimus ja itsensä jatkuva kehittäminen.

Kielitaito

Suomi, ruotsi ja englanti sujuvasti. Tulee toimeen saksan kielellä.

Mikael Suominen, Ins.

+358 40 367 7429
mikael.suominen@encorepartners.fi

Yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden erittäin vahva kansainvälinen kokemus konepaja- ja prosessiteollisuudesta. Mika on toiminut 4 vuotta Metson Shanghain, Tianjinin ja Xianin tuotantoyhtiöiden toimitusjohtajana Kiinassa ja sitä ennen 11 vuotta Metson yksiköiden ja toimintojen johtajana Italiassa. Globaalin tuotantotoiminnan ja toimitusketjujen erikoisosaaja. Toiminut muutosjohtajana haasteellisissa monikulttuurisissa liiketoimintaympäristöissä.

LinkedIn

Liikkeenjohdollinen kokemus

Yritysjohtaja, jolla on yli 30 vuoden erittäin vahva kansainvälinen kokemus konepaja- ja prosessiteollisuudesta. Toiminut 4 vuotta Metson Shanghain, Tianjinin ja Xianin tuotantoyhtiöiden toimitusjohtajana Kiinassa ja sitä ennen 11 vuotta Metson yksiköiden ja toimintojen johtajana Italiassa. Globaalin tuotantotoiminnan ja toimitusketjujen erikoisosaaja. Liikkeenjohdon asiantuntijana 2013 alkaen.

Hallituskokemus

Hallitusten jäsenenä Metso Paper Oy:n ja Valmet Oyj:n osakkuusyhtiöissä Italiassa. HHJ tutkinto (Tampereen Kauppakamari) 2014.

Ydinosaaminen

 • Prosessi- ja konepajateollisuus ja niiden arvoverkostot laajasti paperi- ja paperinjalostus- sekä pakkausteollisuuteen
 • Tuotanto-, materiaalihallinta-, laatu- ja projektijohtaminen globaaleilla markkinoilla.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kehittäminen haastavassa monikulttuurisessa ympäristössä
 • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen, teknologian siirto
 • Italian ja Kiinan liiketoimintojen erikoisosaaja 15 vuoden kokemuksella
 • ERP järjestelmien implementointi
 • Liiketoimitasuunnitelmien tekeminen ja toiminnan kehittäminen

Henkilökuva

Ins. (Turun AMK, Kone) 1981. Harrastaa golfia, pelaa itse ja toimii junoriohjaajana.

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, italia sujuvasti. Saksan perustaso.

Yhteistyökumppanit

Pentti Lehtonen, DI

+358 40 4879569
pentti.lehtonen@encorepartners.fi

Yritysjohtaja, jolla on vahva ja laaja kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja toimimisesta kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Toiminut tulosvastuullisena yritysjohtajana globaalissa service-bisneksessä useita vuosia, ollut vastuussa teollisen palveluliiketoiminnan tuotekehityksestä, tuotehallinnasta, strategioista ja toiminut servicen myyntijohtajana.
Teollisen palveluliiketoiminnan kokemusta paperi- , energia- sekä kaivos- ja rakennusteollisuudesta. Työskennellyt seuraavissa yrityksissä; Kone, Valmet, Valmet Paperikoneet, Metso Paper, Metso Paper GmBH, Finpro, Alstom ja Normet. Yli 30 vuoden kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta, jona aikana on luonut vahvan perustan toimia itsenäisenä yrittäjänä. Konsultoinut useita yrityksiä palveluliiketoimintastrategioiden tekemisessä, palveluliiketoiminnan käynnistämisessä tai jo olemassa olevan palveluliiketoiminnan viennissä aivan uudelle tasolle.

LIIKKEENJOHDOLLINEN KOKEMUS

R&D johtaja ja vastuussa Valmet Paperikoneiden palveluliiketoiminnan tuote- ja palvelukehityksestä
Metso Paper Service EMEA alueen johtaja
Metso Paper Servicen globaalin telahuoltoliiketoiminnan johtaja
Metso Paper globaalin kartonkipalveluliiketoiminnan johtaja
Alstom Power Servicen myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja
Normet Oy globaalin palveluliiketoiminnan johtaja


HALLITUSKOKEMUS
Jäsenenä ja puheenjohtajana useissa hallituksissa 

YDINOSAAMINEN
•    Teollinen palveluliiketoiminta
•    Palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen
•    Palveluiden hinnoittelu
•    Palvelusopimukset
•    Kansainvälistyminen
•    Toiminallinen kyvykkyys

KOULUTUS
•    DI; Materiaali- ja tuotantotekniikka
•    IMD Switzerland; Leadership and business administration
•    Alstom University Germany; Integrated Lice Cycle Management
•    Alstom University Switzerland; Quality and lean management

KIELITAITO
Suomi, englanti ja saksa

HARRASTUKSET
Alppivaellus, golf, sukututkimus