Turvaa tulevaisuutesi strategiatyöllä

11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja

Jokaisen yrityksen on tiedettävä missä on, mitä haluaa ja mitä pitäisi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Työtä, jolla näihin kysymyksiin saadaan vastaukset, kutsutaan strategiaprosessiksi. Siinä ei ole mitään erityisen ylevää eikä hienoa. Se on arkista työtä, jossa kerätään tietoa, analysoidaan sitä ja tehdään johtopäätöksiä. Strategiatyö on kuitenkin yrityksen tärkein työ. Tekemällä sitä riittävästi, yritys turvaa tulevaisuutensa.

Aina ei oma kokemus riitä
Strategiaprosessin oikea läpivienti vaatii usein kokeneen yritysjohtajan apua. Sen tekemisessä lähdetään ensin omistajan visiosta ja siirrytään liikeidean kautta yrityksen ydinosaamiseen. Edelleen määritellään asiakassegmentit ja bisnesalueet. Seuraavaksi tehdään markkinakartoitus asiakkaineen. Kun vielä kilpailija-analyysi on tehty, voidaan tiedot vetää yhteen SWOT-analyysiin. Seuraavaksi luodaan yrityksen varsinainen strategia ja siitä edelleen tavoitteet. Kun vielä toimintasuunnitelma on tehty, voidaan sanoa, että strategiaprosessi on valmis. Nyt tiekartta tulevaisuuteen on edessä ja yritys voi keskittyä sen toteuttamiseen.

Kokenutta asiantuntijaa kannattaa käyttää
Encore Partnersin asiantuntijoilla, entisillä yritysjohtajilla on vuosien kokemus strategiaprosessien läpiviemisistä. Heidän kokemustaan kannattaa ehdottomasti käyttää. Heidän johdollaan, yrityksen henkilöiden kanssa, saadaan hyvä lopputulos. Keskitytään oleelliseen ja säästetään aikaa.

Peruskehittäminen turvaa tulevaisuuden
Strategiatyö kuuluu jokaisen yrityksen peruskehittämiseen. Sen avulla luodaan pohja kannattavalle kasvulle valmiin toimintasuunnitelman muodossa. Tulevaisuus ei ole enää arvailujen varassa vaan siitä on jo mietittyä tietoa. Tähän kehitystyöhön on saatavissa myös julkista tukea, jonka hakemisessa Encore Partners voi auttaa.

Matti Kuvaja
Toimitusjohtaja

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja