Selvityksestä apua epävarmuuteen

24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen

Tänä päivänä monen tuotteen ja palvelun elinkaari on lyhyempi kuin vuoden 2000 alussa. Yritysten on seurattava koko ajan, mikä on omien tuotteiden ja palveluiden nykytila kilpailijoihin nähden. Muilta toimialoilta voi tulla ratkaisuja, jotka jo ovat kilpailijoiden käytössä. Eri tutkimustahot tuottavat koko ajan uusia ratkaisuja. Kuitenkaan ei olla varmoja, miten kauan kestää ratkaisujen markkinoille tulo ja mitkä ovat niiden kustannukset.

Aina ei itse kaikkea ennätä
Monet yritykset eivät itse ennätä tehdä katsauksia nykytilasta ja mahdollisista innovaatioista. Joskus ei esimerkiksi pienillä yrityksillä ole riittävää osaamista hakea laajasta tietojoukosta oikeita tietoja. Tällaisissa tapauksissa valistuneet yritykset käyttävät hyvin verkostoituneita konsulttitahoja, joilla on riittävä osaaminen aihealueelta.

Kokemuksesta on hyötyä
Encore Partnersin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan tunnistamaan selvitystarpeet ja laajuuden. Kokenut henkilökunta tekee eri toimialoille ulottuvia selvityksiä, analysoi tulokset ja tekee niistä konkreettiset raportit. Tarvittaessa tehdään täydentäviä haastatteluja.

Olisiko joku näistä se, mitä tarvitsen
Encore on tehnyt eri selvityksiä mm. materiaaleista, prosesseista, teknologioista, kannattavuudesta, palveluista ja tuotteista TEKESille, yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Encore näkee tärkeäksi riittävän taustatiedon hankkimisen ja hyvän analyysin. Monesti haastattelututkimus täydentää tutkimusta.  Selkeä raportointi luo edellytykset tietojen hyödyntämiselle.

Timo Pekkarinen
Senior Advisor

 

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja