Musta tuntuu: biohiili kaipaa aktivointia

01.02.2021 Kirjoittanut: Jukka Isotalo

Aktiivihiilen maailmanlaajuiset markkinat ovat luokkaa neljä miljardia Euroa, ja Euroopankin markkinat ovat noin miljardi Euroa. 

Suurin osa aktiivihiilestä on tällä hetkellä valmistettu fossiilisesta kivihiilestä. 

Biohiiltä voidaan valmistaa mistä tahansa raaka-aineesta, jossa on (riittävästi) hiiltä kuten puumateriaalista (koko puu, kuoret, oksat...) ja biohiilikin voidaan aktivoida, eli sen sisäistä pinta-alaa laajentaa.  

Tuotteen käyttökohteet ovat moninaisia. VTT:n raportissa mainitaan bioaktiivihiilen käyttökohteina mm vesien puhdistus: orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet, kaasujen puhdistus ja varastointi: esim. rikkivedyn poisto, hajujen poisto, terveys- ja kosmetiikkatuotteet ja sähkökemian sovellukset: superkondensaattorit, akut, patterit, hiilikatalyytit ja katalyytinkantajat 

 

Toisaalta raportissa todetaan, että joskus pelkkä biohiilikin (siis ilman aktivointia) riittää näihin tarkoituksiin. 

Biohiilen tuottaminen ja käyttö tukee monia ihmiskunnan globaaleja pyrkimyksiä: puhdasta vettä, puhdasta ilmaa, hiilidioksidipäästöjen alentamista eli siedettävää lämpötilaa. Ollaan siis jopa ”perimmäisten kysymysten” ratkaisun äärellä. Biohiilen avulla voidaan monissa prosesseissa syrjäyttää fossiilisen kivihiilen käyttöä ja auttaa esimerkiksi tuottamaan ”vihreää terästä”. 

Aktivoinnilla voidaan biohiilen sisäistä pinta-alaa kasvattaa ja samalla parantaa sen adsorptiokykyä. Pinta-alat voivat yhdessä hiiligrammassa olla jopa tuhansia neliömetrejä.  

On käypiä esimerkkejä siitä, että jo biohiilen järkevä tuottaminen ja tuotteen myynti maanparannusaineeksi on taloudellisesti kannattava ekoteko, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Uskomme Encore Partnersissa, että tätäkin tuottavampaa liiketoimintaa syntyy, jos biohiilen laatuominaisuudet räätälöidään täyttämään valittujen asiakasryhmien tarpeet. Siis erikoistutaan, hallitaan tuotantoprosessi ja ollaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Olemme havainneet kasvavaa kiinnostusta biohiilen tuottamiseen niin Suomessa kuin eräissä Euroopan maissakin. Se, ettei aktiivibiohiilen tuotantoon ole vielä mittavasti investoitu, johtuu mielestämme kohtaanto-ongelmasta: potentiaalisten investoijien nykyiset myyntikanavat eivät tunnista mahdollisia aktiivihiiliasiakkaita. Encore Partnersin asiantuntijoilla on osaamista ja tarvittavia kontakteja tällaisten otollisten asiakassuhteiden luomiseen. Voimme myös tarjota apua asiakkaillemme biohiili-investointien toteutukseen. 

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja