Asiantuntijana yrityskaupassa

21.03.2021 Kirjoittanut: Olavi Rahkonen

Keskisuurilla yrityksillä on korvaamaton merkitys Suomen hyvinvoinnille. Ne muodostavat suuren siivun Suomen yksityisen sektorin liikevaihdosta ja työpaikoista. Yksi näistä yrityksistä on Saalasti Oy, jolle yrityksen omistajat ovat asettanut rohkeita kasvutavoitteita. Saalasti Oy ja sen nykyinen toimitusjohtaja Petteri Korpioja ovat aikaisemminkin käyttäneet Encoren Partnersin palveluja. Syksyllä 2020 tj. Korpioja sai yhtiön hallitukselta tehtäväkseen tutkia mahdollisuutta kasvattaa Saalasti Oy:tä yritysostolla. Koska tehtävää oli oman toimen ohella työlästä viedä yksin läpi, pyysi hän Encore Partnersin mukaan projektiin. Ostettavalle yritykselle määriteltiin joitain keskeisiä reunaehtoja kuten koko, toimialan sopivuus, kannattavuus ja kasvunäkymät.

Encore Partners kontaktoi sopiviksi katsomiensa yritysten hallituksia ja omistajia ja selvitti niiden halukkuutta aloittaa keskustelut yrityskaupasta. Kiinnostuneita yrityksiä löytyi kymmeniä, ja niistä parhaiten kriteerit täyttävien kanssa toimeksiantaja kävi tarkempia keskusteluja.

Kun Saalastin strategiaan ja tavoitteisiin erinomaisesti sopiva ostokohde löytyi, osallistui Encore Partners due diligence-prosessiin selvittämällä ostokohteena olevan yrityksen kansainvälistä kilpailutilannetta ja markkinoiden kehitysnäkymiä. Laatimamme raportti käytiin yhdessä Saalasti Oy:n hallituksen kanssa läpi, ja sen jälkeen yrityskauppa toteutettiin helmikuussa 2021. Kiitämme tj. Petteri Korpiojaa siitä toimeksiannon aikana vallinneesta avoimesta ja luottamuksellisesta tietojenvaihdosta, joka johti Cross Wrap Oy:n osakkeiden ostoon. Petteri Korpioja totesi, että ”Encore Partnersin asiantuntijat tuntevat hyvin laajasti suomalaista yrityskenttää ja monipuolisen työuransa perusteella ymmärtävät nopeasti, mikä on liiketoiminnoissa tärkeää. Näistä syistä työskentely Encore Partnersin kanssa oli ammattitaitoista ja sujuvaa, mikä johti varsin nopeasti onnistuneeseen lopputulokseen.”

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja