Suomeksi In English

Sähköposti:

olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Puhelin:

+358 45 788 13161

Encore Partnersin palvelukonseptit

Awesome Image

Edustaja- ja kumppanuusverkostot

Yrityksen kasvaessa tullaan usein tilanteeseen, miten kasvaa, mihin suuntaan, pitääkö kansainvälistyä ja pitääkö etsiä kumppaneita? Joudutaan pohtimaan, kuinka kasvetaan kotimaassa ja kuinka luodaan edustaja- ja/tai kumppanuusverkostoja ulkomailla.
Encore Partnersilla on osaamista ja tietoa siitä mitä esimerkiksi yrityksen yhteisiin edustajatapaamisiin kannattaa sisällyttää. Yrityksellämme on monissa kohdemaissa kontaktihenkilöitä, joilla on eri alojen paikallistuntemusta. Käytämme heitä tarvittaessa apunamme yhteistyöverkostojen kehittämisessä.

Awesome Image

Teollisuuden palveluliiketoiminta

Perinteisen teollisuuslaitoksen on nykyään harvoin mahdollista saavuttaa pysyvää etua hintastrategialla tai tekniikan kehittämiseen perustuvalla tuotestrategialla.
Huomion arvoinen vaihtoehto on omaksua palvelunäkökulma ja kehittyä strategisesti ja taktisesti palveluyritykseksi. Usein tämä edellyttää toimittajalta laajempaa perehtymistä koko toimitusketjuun niin, että myös asiakkaan tarpeet ymmärretään.
Encore Partnerisin asiantuntijat tarjoavat apuaan tässä prosessissa, missä yrityksen sisäiset asenteet tuntuvat olevan usein suurin kompastuskivi.

Awesome Image

Strategiaprosessi

Yrityksen liiketoiminnasta tulee olla selkeä, faktoihin perustuva liiketoimintakonsepti. Siinä kerrotaan mihin yritys pyrkii, millä keinoilla se tapahtuu ja missä ajassa. Tämä toimintasuunnitelman muotoon kirjoitettu strategiaprosessi antaa yritykselle vankan kehittämispolun. Tiedetään millä tuotteilla edetään, ketkä ovat pahimmat kilpailijat ja mitä on syytä varoa markkinoilla. Encore Partnersilla on pitkä kokemus tällaisten liiketoimintasuunnitelmien teosta.

Awesome Image

Tuotanto ja materiaaliteknologia

Konepajaliiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa voi olla avainasemassa kyky uudistaa tuotantotoimintaa niin, että sen suorituskyky paranee merkittävästi. Suorituskyky määräytyy sekä viisaasta tavasta käyttää teknologiaa ja materiaaleja että niistä tavoista, joilla yrityksissä toimitaan. Uudistuksiin liittyvät investoinnit on tärkeä toteuttaa tehokkaasti ja aikataulun mukaisesti.

Awesome Image

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen on kiinteä osa yritysjohdon osaamista. On tärkeää ymmärtää johtamisen kolme perusosaa, laadun suunnittelu, ohjaus ja parantaminen. Johtamisen taitoihin kuuluu myös näihin liittyvien menettelytapojen ja työkalujen hallinta.

Awesome Image

Markkinaselvitykset

Kyselytutkimukset räätälöidään aina toimeksiantajan tarpeita vastaaviksi. Tyypillisesti Encore Partnersin selvitykset ovat koskeneet yritysten tunnistamia kehittämistarpeita ja yhteistyöhalukkuutta. Näin aikaan saadaan nykyistä kattavampia ratkaisuja. Osa selvityksistä on koskenut asiakasyritysten tuotteiden ja palveluiden ostotrendejä. Tuloksia analysoimalla on yrityksille pystytty osoittamaan kehityspolkuja kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Kilpailukykyä kansainvälisestä kokemuksesta

Encore Partners Oy on asiantuntijaverkostoyritys, joka auttaa yrityksiä ja toimialoja kehittymään. Tarjoamme asiakkaillemme uusia ratkaisuja yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Konsultointimme kattaa perustamisen, toiminnan, tuottavuuden ja laadun kehittämisen sekä markkinoitten laajentamisen ja myynnin kasvattamisen. Tuotamme myös uutta tietoa toimialojen kehittämiseen.

357 Vuotta kokemusta
100 Asiakasta

Blogissa