PK-yritysten mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä

04.11.2019 Kirjoittanut: Olavi Rahkonen

Yritysjohdon voi joskus olla hankalaa löytää yrityksen kehittämiselle selkeä ja käyttökelpoinen ajatusmalli. Mieleen tulee yhtä sun toista kehitettävää ja monenlaisia ismejä, mutta toisinaan on vaikea päättää, mistä pitäisi aloittaa. Tällöin on hyvä keskittyä liiketoiminnan kahteen peruskysymykseen – mitä ja kenelle. Asiaa lähestytään kahden ulottuvuuden – asiakkaat ja tuotteet- suunnissa. Tarjotaanko tuotteita ja palveluita pääosin nykyisille asiakkaille vai lähdetäänkö hakemaan merkittäviä uusia asiakkaita? Sama kysymys voidaan esittää tuotteista ja palveluista; nykyiset vaiko uudet?

Nämä vaikuttavat yksinkertaisilta kysymyksiltä, mutta valinnat kumman tahansa akselin saati sitten molempien akselien suunnassa vaikuttavat hyvin ratkaisevasti yrityksen moniin resursseihin ja toimintatapoihin.

Yrityksen kehittämistä tarkastellaan siis kahden ulottuvuuden suunnassa:
1.    Nykyiset asiakkaat – Uudet asiakkaat
2.    Nykyiset tuotteet ja palvelut – Uudet tuotteet ja palvelut

Kun toisen ulottuvuuden sijoittaa vaaka-akselille ja toisen pystyakselille muodostuu niistä havainnollinen nelikenttä.

Yrityksen (strateginen) valinta siitä, missä kohdassa nelikenttää se haluaa ja/tai kykenee toimimaan, riippuu mm. toisaalta markkinapotentiaaleista, toisaalta yrityksen omista resursseista (henkilöt, raha, tuotantolaitteisto) ja rohkeudesta siirtyä uuteen.

1.    Nykyiset asiakkaat sekä nykyiset tuotteet ja palvelut
Jos yrityksen taloudellinen tila ei ole vahva, keskitytään panemaan yrityksen talous ja muut perusasiat kuntoon ja kääntämään kehitys oikeaan suuntaan. Näin tehdään tilaa terveelle kasvulle. Kun tilaa on, voidaan pohtia kehittämistä muissa nelikentän ruuduissa.

2.    Uudet asiakkaat sekä nykyiset tuotteet ja palvelut
Yrityksellä on halua ja kykyä kasvaa, mutta uusia tuotteita tai palveluita ei ole näkyvillä. Jos markkinoita kuitenkin nykyisille tuotteille näyttäisi olevan, pitää keskittyä myyntitoiminnan kehittämiseen, markkinaselvityksiin, vientitoiminnan mahdollisuuksiin ja mahdollisuuksiin liittyä yritysverkostoihin. Samalla pitää panostaa omien resurssien vahvistamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi.


3.    Nykyiset asiakkaat sekä uudet tuotteet ja palvelut
Kun yrityksellä on halua ja kykyä kasvaa laajentamalla tarjontaa nykyasiakkaille, pitää syventyä asiakkaiden tarpeiden tarkempaan selvittämiseen ja mm. mahdollisuuksiin palvelutuotteiden osuuden kasvattamiseksi. Samalla pitää panostaa omien resurssien vahvistamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi.

4.    Uudet asiakkaat sekä uudet tuotteet ja palvelut
Kun yrityksellä on halua ja kykyä kasvaa sekä laajentamalla tarjontaa nykyasiakkaille että hankkimalla uusia asiakkaita. Tässä tilanteessa keskitytään mm. palvelutuotannon ja uusien fyysisten tuotteiden kehittämiseen, verkottumiseen muiden yritysten kanssa ja vientitoimintaan, mahdollisesti myös etabloitumiseen ulkomailla. Samalla pitää panostaa omien resurssien vahvistamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi. Tähän ruutuun mentäessä on syytä tiedostaa, että se on kaikkein haastavin kasvun valinta.

Encore Partnersin asiantuntijoilla on vahva ja monipuolinen kokemus pk-yritysten kehittämisessä edellä kuvatun nelikentän kaikissa ruuduissa. 
Asiantuntijapalveluita on tarjolla kaikkiin alihankintayrityksen tavoitetiloihin esimerkiksi seuraavasti:

Tavoitetila 1: 
•    Kuilun partaalta kannattavaan kasvuun
•    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja strategia

Tavoitetila 2: 
•    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja strategia
•    Myyntitoiminnan kehittäminen
•    Markkinaselvitykset
•    Vientitoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ja viennin aloittaminen
•    Yritysverkostoihin liittyminen

Tavoitetila 3: 
•    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja strategia
•    Asiakastarpeiden selvittäminen
•    Tarjooman laajentaminen palvelutuotteisiin
•    Tarvittavien uusien resurssien määrittely ja hankinta

Tavoitetila 4: 
•    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja strategia
•    Myyntitoiminnan kehittäminen
•    Markkinaselvitykset
•    Vientitoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ja viennin aloittaminen
•    Tarjooman laajentaminen palvelutuotteisiin ja uusiin fyysisiin tuotteisiin
•    Yritysverkostoihin liittyminen
•    Tarvittavien uusien resurssien määrittely ja hankinta

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja