Palvelun portailla

03.12.2018 Kirjoittanut: Jukka Isotalo, Timo Pekkarinen

Monet yritykset ovat tiedostaneet, että palveluiden tarjontaa on syytä kehittää, jotta niiden asiakkaat kokisivat toimittajan jatkossakin tärkeäksi. Asiakkuus ja hyvä referenssi siis säilyvät, ja monipuolisempi palveluliiketoiminta kasvattaa kokonaistulosta.

Kone- ja laitetoimittajilla on service-toiminnoissa mahdollisuuksia valita hyvin erilaisia tasoja. Mitä alemmalla portaalla yritys toimii, sitä suurempi on vaara, että jokin kilpailija kaappaa huolto-liiketoiminnan.

Encore Partners käyttää keskusteluissa asiakkaiden kanssa seuraavaa porrasmallia (Modified/Source:Kunnossapidon tasot /Kuntoon perustuva kunnossapito 2009, 22)  :

Corrective maintenance

  • Corrections are made after failure.

Preventive maintenance

  • Actions are made even if no failures have been found yet.

Predictive maintenance

  • Condition, timing and actions are estimated based on performance and chosen features (condition monitoring).

Proactive maintenance

  • Improvements are made to increase reliability and ease of maintenance.

Operate and maintain

(Leasing)

Asiakkaan kanssa ensin kartoitamme yrityksen nykyisen tilanteen ja mikäli yrityksellä on intoa nostaa tasoaan, olemme mielellämme siinä mukana.

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja