Palveluliiketoimintaa uusilla aseilla

02.05.2018 Kirjoittanut: Antti Kuisma

Erilaisia etäpalveluita on kehitetty ja ollut toiminnassa jo pitkään.

Teknologian kehitys mahdollistaa niiden edelleen jalostamisen ja uusien palveluiden tuottamisen. Kehittämisen tulee kuitenkin aina lähteä palvelun liiketoimintamallista eikä siitä, että uutta ja edullisempaa teknologiaa on tarjolla.

Etäyhteyksiin liittyvät palvelut on suunniteltava huolellisesti siten, että asiakas todella tuntee saavansa vastinetta rahalleen. Tämä edellyttää hyvin suunniteltua kommunikointia ja tiedon käsittelyä.

Esimerkkinä haluan kuvata erään palvelun, josta kirjoittajalla on hyvät kokemukset. Kyseessä on tuotantolaitoksen osaprosessin toiminnan optimointipalvelu. Ensimmäinen edellytys on, että itse perustuote on suorituskykyinen. Se ei kuitenkaan aina riitä pitkäaikaisen asiakassuhteen ylläpitämiseen.
Kyseisessä tuotteessa oli optimointiin yhdistetty pari oleellista lisäpiirrettä. Tehtaalla toimivaa järjestelmää seurattiin koko ajan ja mikäli sen suorituskyky ei ollut hyvä tai asiakas otti toiminnan pois päältä, tuli toimittajan päivystäjälle hälytys ja hän alkoi välittömästi selvittää ongelmaa mm. ottamalla yhteyden asiakkaaseen. Tästä syntyi mielikuva, että toimittaja auttoi suorituskyvyn ylläpidossa. Tehtaalla oleva järjestelmä lähetti myös avainlukuja toimittajan järjestelmään, jossa laadittiin joka päivä asiakkaan tuotantojohdolle vuorokausiraportti tuotteen suorituskyvystä.

Encore Partners voi kokemuksellaan auttaa uusien teknologioiden soveltamisessa olemassa olevaan palvelutarjontaan tai kehittämään kokonaan uusia palveluja.

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja