26.04.2020 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
Suomenkielinen Wikipedia toteaa: “Brasilian historia on Etelä-Amerikan maalle tyypillinen historia: ensin Euroopan valtion siirtomaana ja sitten itsenäistyminen 1800-luvun alussa. Itsenäistymisen jälkeen alkoivat valtataistelut sotilasvallankaappauksineen sekä painiskelu valtavien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien kanssa.” Tämä toteamus ei varmaankaan kannusta vientiyrityksiä oikopäätä ryntäämään Latinalaisen Amerikan markkinoille.
05.03.2020 Kirjoittanut: Erkki Kiiski
ASM Finland ry:n ja Blockchain Forum ry:n yhdessä järjestämässä kevätseminaarissa käsitellään digitalisaation vaikutuksia materiaalitekniikkaan ja teollisuuteen yleensä. Digitalisaatio etenee vauhdilla ja sen vaikutukset tuntuvat jokaisella alalla. Digitaalisessa muodossa olevan tiedon hyödyntäminen eri tavoin avaa ovia moniin uusiin mahdollisuuksiin. Kuulet tilaisuudessa näkemyksiä eri toimialoilta ja pääset ajan tasalle digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumassa pääset myös verkottumaan alan osaajien ja asiantuntijoiden kanssa.
19.01.2020 Kirjoittanut: Olavi Rahkonen
Wintech Oy on varteenotettava hiontapalveluiden ja hiomakoneiden toimittaja paperiteollisuuden yrityksille sekä Suomessa että useissa vientimaissa. Hiontapalveluita ja -tuotteita on tähän mennessä sovellettu pääosin kunnossapitotoimintoihin, mutta ne soveltuvat myös tuotteiden valmistusprosesseihin. Wintechin tuotteet ovat joko fyysisiä, palveluita tai niiden yhdistelmiä.
03.12.2019 Kirjoittanut: Matti Kuvaja
Yrityksen kehittäminen on jokaisen toimitusjohtajan ja hallituksen tärkein tehtävä. Sitä mietitään kaiken aikaa. Usein toimenpiteet ovat pieniä ja arkipäiväisiä. Ne kuuluvat sarjaan – jatkuva parantaminen. Aina ne eivät kuitenkaan riitä, vaan on paneuduttava tulevaisuuteen perusteellisemmin. Silloin puhutaan strategiaprosessista, jonka tuloksena syntyy yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Tästä prosessista on olemassa lukematon joukko teorioita ja esityksiä. Seuraavassa on eräs hyväksi todettu ja selväpiirteinen malli.
04.11.2019 Kirjoittanut: Olavi Rahkonen
Yritysjohdon voi joskus olla hankalaa löytää yrityksen kehittämiselle selkeä ja käyttökelpoinen ajatusmalli. Mieleen tulee yhtä sun toista kehitettävää ja monenlaisia ismejä, mutta toisinaan on vaikea päättää, mistä pitäisi aloittaa. Tällöin on hyvä keskittyä liiketoiminnan kahteen peruskysymykseen – mitä ja kenelle. Asiaa lähestytään kahden ulottuvuuden – asiakkaat ja tuotteet- suunnissa. Tarjotaanko tuotteita ja palveluita pääosin nykyisille asiakkaille vai lähdetäänkö hakemaan merkittäviä uusia asiakkaita? Sama kysymys voidaan esittää tuotteista ja palveluista; nykyiset vaiko uudet? Nämä vaikuttavat yksinkertaisilta kysymyksiltä, mutta valinnat kumman tahansa akselin saati sitten molempien akselien suunnassa vaikuttavat hyvin ratkaisevasti yrityksen moniin resursseihin ja toimintatapoihin.
17.09.2019 Kirjoittanut: Mikael Suominen
ASM Finlandin syysseminaarissa 14.11.2019 Tampereella käsitellään korroosioilmiöitä,niiden aiheuttamia vaurioita ja vauriomekanismeja sekä tarjotaan näkökulmia erilaisiin ratkaisuihin korroosion estämiseksi tai sen vaikutusten vähentämiseksi. Seminaarissa pääset myös verkottumaan alan osaajien ja asiantuntijoiden kanssa. Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen Korroosioyhdistyksen kanssa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Erkki Kiiski, Encore Partners Oy
02.09.2019 Kirjoittanut: Pentti Lehtonen
Kehittyneiden talouksien valmistava teollisuus on parhaillaan valtavien muutosten ja paineiden alla; investointihyödykemarkkinat ovat erittäin kilpaillut ja pelkkien tuotteiden kilpailukyky on erittäin heikko. Elinkaaripalvelujen integroiminen tuotteisiin tarjoaa valmistavalle teollisuudelle mahdollisuuden erilaistumiseen markkinoilla ja kannattavaan kasvuun. Elinkaarikustannukset ovat tulossa yhä merkittävämmäksi tekijäksi, koska asiakas yksinkertaisesti valitsee toimittajan, joka pystyy tarjoamaan alhaisimmat elinkaarikustannukset. Internet of Things (IoT) tarjoaa valtavia mahdollisuuksia elinkaaren hallintaan. Palveluliiketoiminta on usein syklisyydeltään erilaista ja vähemmän suhdanneherkkää kuin laiteliiketoiminta, ja on näin ollen vakaampi tulonlähde. Kun tuotteita ja palveluita yhdistetään, se vaikeuttaa eri tarjoajien tarjoamien vertailua ja se puolestaan vähentää hintakilpailua. Muutos puhtaasta tuotetoimittajasta ratkaisujen toimittajaksi tarkoittaa normaalisti myös muutosta lyhyistä asiakassuhteista kestävämpiin ja pidempiaikaisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaan kanssa. Tällainen kumppanuussuhde ei ole niin altis kilpailulle ja tarjoaa meille myös paremman mahdollisuuden ymmärtää asiakkaan tulevia tarpeita. Meidän on myös hyvä pitää mielessä, että mitä parempaa palvelua voimme tarjota asiakkaalle sitä todennäköisempää on myös saada laitekauppaa.
08.07.2019 Kirjoittanut: Erkki Kiiski
Teollisuudessa törmäämme usein laitteessa tai koneessa tapahtuvaan vaurioon tai vikaan joka aiheuttaa seisakin tai tuotannon viivästymisen sekä kustannuksia. Tavoitteena koneen suunnittelussa ja tuotekehityksessä on vaurioiden estäminen tai ainakin hallittu ennustaminen, milloin tuo vaurio tapahtuu. Tällöin pyritään huollot ja komponenttien vaihdot tekemään riittävän aikaisin ja estämään ikävät seisakit sekä mahdolliset suuret kustannukset.
25.06.2019 Kirjoittanut: Jukka Isotalo, Timo Pekkarinen
Monet asiakkaamme pohtivat, miten konkreettinen investointituote ja takuuajan jälkeiset palvelut yhdistettäisiin kokonaisuudeksi. Yleensä kummallakin vastuualueella on yrityksessä oma organisaationsa ja osapuolet eivät aina kommunikoi riittävästi keskenään. Uusia lähestymistapoja on syytä harkita ainakin silloin, kun lanseerataan uusia tuotteita markkinoille.
24.06.2019 Kirjoittanut: Mikael Suominen
Olavi Rahkonen Encore Partners Oy:n toimitusjohtajaksi
03.12.2018 Kirjoittanut: Jukka Isotalo, Timo Pekkarinen
Monet yritykset ovat tiedostaneet, että palveluiden tarjontaa on syytä kehittää, jotta niiden asiakkaat kokisivat toimittajan jatkossakin tärkeäksi. Asiakkuus ja hyvä referenssi siis säilyvät, ja monipuolisempi palveluliiketoiminta kasvattaa kokonaistulosta.
28.11.2018 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
Useimmille lapsille kilpailu on luontaista. Halutaan kokeilla kuka pinkaisee parhaiten matkaan ja ehtii ensimmäisenä maaliin. Kilpailuvietti on samanlaista kaikkialla maanosasta riippumatta. Seuraava tarina on sijoitettu Afrikkaan.