08.07.2019 Kirjoittanut: Erkki Kiiski
Teollisuudessa törmäämme usein laitteessa tai koneessa tapahtuvaan vaurioon tai vikaan joka aiheuttaa seisakin tai tuotannon viivästymisen sekä kustannuksia. Tavoitteena koneen suunnittelussa ja tuotekehityksessä on vaurioiden estäminen tai ainakin hallittu ennustaminen, milloin tuo vaurio tapahtuu. Tällöin pyritään huollot ja komponenttien vaihdot tekemään riittävän aikaisin ja estämään ikävät seisakit sekä mahdolliset suuret kustannukset.
25.06.2019 Kirjoittanut: Jukka Isotalo, Timo Pekkarinen
Monet asiakkaamme pohtivat, miten konkreettinen investointituote ja takuuajan jälkeiset palvelut yhdistettäisiin kokonaisuudeksi. Yleensä kummallakin vastuualueella on yrityksessä oma organisaationsa ja osapuolet eivät aina kommunikoi riittävästi keskenään. Uusia lähestymistapoja on syytä harkita ainakin silloin, kun lanseerataan uusia tuotteita markkinoille.
24.06.2019 Kirjoittanut: Mikael Suominen
Olavi Rahkonen Encore Partners Oy:n toimitusjohtajaksi
03.12.2018 Kirjoittanut: Jukka Isotalo, Timo Pekkarinen
Monet yritykset ovat tiedostaneet, että palveluiden tarjontaa on syytä kehittää, jotta niiden asiakkaat kokisivat toimittajan jatkossakin tärkeäksi. Asiakkuus ja hyvä referenssi siis säilyvät, ja monipuolisempi palveluliiketoiminta kasvattaa kokonaistulosta.
28.11.2018 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
Useimmille lapsille kilpailu on luontaista. Halutaan kokeilla kuka pinkaisee parhaiten matkaan ja ehtii ensimmäisenä maaliin. Kilpailuvietti on samanlaista kaikkialla maanosasta riippumatta. Seuraava tarina on sijoitettu Afrikkaan.
10.09.2018 Kirjoittanut: Erkki Kiiski
Lujien terästen käyttö ja sovelluskohteet lisääntyvät jatkuvasti mm. kuljetusvälineissä, koneenrakennuksessa ja teräsrakentamisessa. Lujat teräkset mahdollistavat taloudellisempien, kevyempien, ympäristöystävällisempien ja suorituskykyisempien ratkaisujen suunnittelun. Seminaarissa käsitellään moderneja lujia teräksiä, niiden ominaisuuksia ja sovelluksia sekä lujien terästen tarjoamia mahdollisuuksia.
02.08.2018 Kirjoittanut: Vesa Rommi
Valtioneuvoston alaisen tutkimus- ja innovaationeuvoston kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa Suomen T&K- panostukset 4 %:in BKT:sta 2030 mennessä. 2018 luku on 2,7 % ja ilman Nokiaa huomattavasti alempi.
02.05.2018 Kirjoittanut: Antti Kuisma
Teknologian kehitys mahdollistaa niiden edelleen jalostamisen ja uusien palveluiden tuottamisen. Kehittämisen tulee kuitenkin aina lähteä palvelun liiketoimintamallista eikä siitä, että uutta ja edullisempaa teknologiaa on tarjolla.
06.11.2017 Kirjoittanut: Erkki Kiiski
Seminaarin tavoitteena on antaa materiaalialan asiantuntijoille sekä suunnittelusta ja valmistuksesta vastaaville henkilöille ajankohtainen kuva, mitkä 3D-tulostamisen mahdollisuudet nykyään ovat.
17.10.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
Yrityksen johtamisella ja urheilujoukkeen johtamisella on hyvin paljon yhtäläisyyksiä, tämä tunnustettu asia.
01.07.2017 Kirjoittanut: Olavi Rahkonen
Kullakin ajalla on omat teemansa, joita tarjoillaan ratkaisuksi yritysten ongelmiin ja toiminnan parantamiseen.
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja
Jokaisen yrityksen on tiedettävä missä on, mitä haluaa ja mitä pitäisi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi.